Uhlí se nabízí jako levné řešení pro topení

Uhlí je stále levným způsobem vytápění, i když se jeho ceny zvedly o několik desítek procent. Hnědé uhlí je v České republice snadno dostupné, je ho dostatek. Černé uhlí, které se obvykle importuje z Polska, je více vyhledávané, ale i tak byste ho měli být schopni koupit bez větších komplikací.

Čím se topí v Česku?

V České republice se nejčastěji topí plynem, který ale většinou přichází z Ruska a v současnosti způsobuje velké starosti v nejedné domácnosti. Hned za plynem používají české domácnosti kotle na tuhá paliva, do kterých se kromě dřeva vhazuje i uhlí. Moderní kotle na uhlí mají účinnost až 90 %. Emise jsou pak podobné jako u kotlů na biomasu.

Škodí topení uhlím zdraví?

V současné době se ve světě upřednostňuje vytápění jinými palivy než dřevem nebo uhlím. Důvodem je zlepšení kvality vzduchu, který dýcháme.

Uhlí je zdrojem elektrické energie a tepla pro přibližně polovinu světa. Nejnovější kotle na uhlí se považují za velice ekologické. Někdo by si mohl myslet, že topení černým nebo hnědým uhlím je špatné pro životní prostředí, ale ve skutečnosti záleží na tom, jaký kotel na uhlí používáte. Vyměnit byste měli staré kotle 1. a 2. emisní třídy (ty najdete na výrobním štítku). Kotle vyšší emisní třídy jsou kvalitnější a méně znečišťují ovzduší.

Jaké palivo je pro vytápění vhodnější: dřevo nebo uhlí?

Dřevo je zdrojem energie, která je obnovitelná, ale musí se spalovat v suchém stavu. To znamená, že si musíte dřevo pořídit s dostatečným předstihem, nejlépe jeden až dva roky, abyste ho měli pod střechou a mohlo vyschnout na příští topnou sezónu. Suché dřevo hoří lépe a dává vám více tepla. Uhlí je zdrojem, který se neobnovuje, ale je nejlevnější. Dřevo je mu ale velmi blízko, a pokud si ho navíc sami zpracujete, může být i levnější než uhlí.

Jaké jsou možnosti vytápění nejen pro zimu?

Protože se podmínky neustále mění a rostou ceny elektřiny i plynu, je dobré sledovat moderní technologie, jako jsou fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla nebo solární panely na ohřev vody. Je vhodné mít vždy nějakou alternativu. Doma byste měli mít ideálně 2 zdroje tepla. Například tepelné čerpadlo a navíc krb na dřevo nebo kotel na uhlí. Pokud topíte plynem, měli byste mít ještě kotel na tuhá paliva nebo tepelné čerpadlo.

Kdy je důležité kontrolovat a revizovat komín?

Stále více českých domácností přechází zpět ke kotlům na uhlí. Je však nutné zajistit revizi komínu, především v případě, že komín nebyl delší čas vvyužíván. Komín je nutné odborně vyčistit od sazí a zkontrolovat, zda není poškozený.